PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020-2021

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució  del Pla Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida,  2020-2021,  ha atorgat a l’Ajuntament de l’Albagés un import de  30.000,00 € per l’0bra  “Obertura de carrer”.

0