PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020, 2021 i 2022

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució  del Pla de  finançament d’inversions en matèria de salut de la  Diputació de Lleida, anualitat 2020, 2021 i 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, ha atorgat a l’Ajuntament de l’Albagés un import de 21.622,00 € per  “Treballs previs d’adequació i consolidació de l’edifici destinat a nou  tanatori municipal”.

0