Consultori mèdic

Escola pública

Sala Polivalent

Bars

Farmàcia

Serveis socials

Equipaments esportius

Queviures Rosalina

Transport públic

Allotjament

Biblioteca

Correus

Cooperativa

0