Consultori mèdic

Escola pública

Sala Polivalent

Bars

Farmàcia

Asistenta social

Equipaments esportius

Queviures Rosalina

Transport públic

Allotjament

Biblioteca

Correus

Cooperativa

0