EL CASTELL 

LA PLAÇA DEL CASTELL 

LA FARINERA 

L’ESGLÉSIA 

CAL XECO 

LA PRESA

PASSEIG DE LES GARRIGUES 

ELS RENTADORS 

CAL FREIXETES

0