SITUACIÓ

El terme de l’Albagés, poble de la província de Lleida,  compta amb 25,70 km 2 i està situat a la zona central occidental de la comarca de les Garrigues, més concretament es troba a la vall del riu Set, limitant amb els municipis de Castelldans, Cervià de les Garrigues, Juncosa, Els Torms, el Soleràs i el Cogul. A les terres més elevades podem trobar-hi boscos, oliveres i ametllers, essent l’oli, el vi i el safrà els protagonistes indiscutibles del municipi.

POBLACIÓ

Actualment, l’Albagés compta amb un total de 375 habitants, tot i que al llarg dels anys ha anat experimentant bastants alts i baixos pel que fa a la seva població, degut a les guerres i les pestes, però sobretot a l’emigració a causa de les sequies.

HISTÒRIA:

De les cinc famílies que van poblar l’Albagés l’any 1192, van passar a catorze al 1226. La pesta negra europea de l’any 1348, on van morir un terç de la població, també va afectar durament a l’Albagés, fet que queda reflectit amb la disminució del cens de veïns.
L’any 1359 tan sols tenia 12 “fochs”, però durant el 1365 i el 1370 ja comptava amb 30 “fochs”, situats a la part més alta de la població, on es trobava el Castell, conformant el poble primitiu.

A mesura que es va anar explotant el terme, la població va augmentar a poc a poc, fins que les calamitats dels segles XV i XVI, juntament amb les guerres en el període de Felip IV i V, van ser les causes principals d’un nou descens de població.

Tot i això, amb el pas dels anys el cens va  tornar a experimentar una pujada. L’any 1827 l’Albagés comptava amb 76 veïns; el 1831 en tenia 353; l’any 1868  comptava amb 700 habitants; el1877 va arribar als 803 i l’any 1895 el conformaven 752 veïns.

A la dècada dels 90 es va creuar la xifra de 900 habitants, amb 668 de fet i 691 de dret l’any 1952, i 588 habitants de dret i 594 de fet al 1970.
Pel que fa al segle XXI, s’ha tornat a produir un breu descens de la població, comptant amb 510 veïns l’any 2000, respecte als 375 registrats al 2018.

0