PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020, 2021 i 2022

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució  del Pla der al finançament d’inversions en matèria de salut de la  Diputació de Lleida, anualitat 2020, 2021 i 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de l’Albagés un import de 17.000,00 € per  “L’Adquisició d’una finca al T.M de l’Albagés per la construcció de l’edifici destinat al tanatori municipal”.

0