Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

Contractació en practiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil és un programa del SOC-Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya que té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Una jove beneficària del Programa de Garantia Juvenil, amb títol universitari, treballa a l’Ajuntament de l’Albagés  que s’ha acollit a aquest programa de la Generalitat, donant suport a l’Àrea de Comunicació i Turisme.

La normativa que regula la subvenció queda recollida a la resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i les bases reguladores a l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil
composicio logos soc
0