Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DE LA GARANTIA JUVENIL

Contractació en practiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil és un programa del SOC-Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya que té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

 

Una jove beneficiària del Programa de Garantia Juvenil, amb títol i màster universitari, ha estat treballant a l’Ajuntament de l’Albagés, que s’ha acollit a aquest programa de la Generalitat, donant suport a l’Àrea de Comunicació i Turisme.

 

La normativa que regula la subvenció queda recollida a la resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i les bases reguladores a l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

 

 

0