SUBVENCIÓ CONSULTORI MÈDIC

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 37/2019, de 16 de desembre de 2019, i en relació a la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2019, s’ha subvencionat a l’Ajuntament de l’Albagés amb un import de 10.000 euros.
0