Pla d’arrendaments i subministraments

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de Convocatòria del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitat 2019, ha subvencionat a l’Ajuntament de l’Albagés per un import de 5.685,19€.

0