Subvenció per a la Dinamització Territorial per als anys 2018 i 2019

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, ha concedit les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

L’Ajuntament de l’Albagés ha rebut una subvenció per import de 39.708,48€ pel projecte d’urbanització d’una plaça al C/ Major de l’Albagés.

 

0