PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de Convocatòria del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de l’Albagés un import de 18.022,85 € per l’execució de les obres titulades “Treballs previs a la urbanització d’una plaça al C/Major, 4 de l’Albagés”.

0