Projecte d’execució de les obres de condicionament del Calvari, replà de les Coves i camí del cementiri.

Dilluns 25 de març de 2019, s’ha iniciat el projecte d’execució de les obres de condicionament del Calvari, del replà de les coves i del camí del cementiri, que va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, per tal d’executar l’operació Ponent Actiu, cofinançada un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i un 25% per la Diputació de Lleida.

Aquesta operació preveu l’adequació d’espais urbans i la recuperació del patrimoni cultural i natural de l’àmbit del Riu Set, mitjançant la urbanització del replà de les coves amb un paviment de solera de formigó, i la millora de l’accés a la creu del Calvari, a través d’unes escales amb travesses de fusta ecològiques.

També es preveu enjardinar el jardí principal, a sota del mur del replà de les coves, amb una plantació de varietats autòctones.

L’obra ha estat adjudicada a Construccions Llimós per un import de 41.753,47€, i es preveu un termini d’execució de 3 mesos.

 

0