Ajut per l’adquisició de material per al consultori mèdic de l’Albagés

La Diputació de Lleida, mitjançant Decret de Presidència, de data 28 de març de 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de l’Albagés un ajut per atendre les despeses d'”Adquisició de material per al consultori mèdic de l’Albagés” amb un pressupost de 1.047,36 €.

0