rentadors

Poc després que el municipi disposés d’aigua, gràcies a les seves fonts, es van construir dos grans rentadors per utilitat i servei públic. En aquell temps quedava a uns 150 metres del poble.

Tot i que al principi van esdevenir de gran utilitat, a mesura que va arribar l’aigua a les cases i es van anar instal·lant rentadors particulars, cada cop l’utilitzaven menys persones.

Posteriorment, l’Ajuntament va cobrir els rentadors per resguardar les persones que assistien a rentar la roba en temps de pluja, a l’hivern, però sobretot quan hi acudien els treballadors a netejar els davantals i sacs utilitzats en la recol·lecció de l’oliva.

0