Cal Xeco és un habitatge amb façana de pedra, que data de l’any 1868 el qual està inscrit com a bé d’interès local en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Un dels seus antics propietaris fou Miquel Rey Cuadrat, qui en aquell temps també posseïa el castell del poble. Per aquest motiu, es diu que va construir la façana de l’actual Cal Xeco mitjançant  pedra de la part superior de les torres del castell.
Actualment encara es pot observar, a l’altura del segon pis, un seguit de rajoles amb l’escut de l’anagrama de Poblet, com el que encara es troba al castell.

Actualment ha estat restaurada i segueix esdevenint la funció d’habitatge.

DESCRIPCIÓ:

Situat al carrer Santiago Russinyol, compta amb planta baixa, tres pisos superiors i una única entrada allindada, amb una porta d’estil modernista de fusta i decoracions florals.

Al primer pis hi trobem dos balcons, mentre que al segon n’hi ha un amb dues obertures, que van cegar-se en algun moment de la seva història, però van ser reobertes a la dècada dels vuitanta del segle XX. Finalment, el tercer pis compta amb quatre finestres que fan referència a les golfes.

0