Subvenció per l’obra “Substitució de mur i arranjament de desperfectes en el paviment dels carrers”

La Diputació de Lleida, mitjançant Decret de Presidència número 4901, de 28 de novembre de 2017, ha subvencionat a l’Ajuntament de l’Albagés, amb un import de 20.000,00 €, per executar l’obra “Substitució de mur i arranjament de desperfectes en el paviment dels carrers” .

 

0