Arranjament de camins del T.M. de l’Albagés

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de convocatòria del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal, anualitat 2016, publicada al BOP de Lleida núm. 153 de 8 d’agost de 2017, ha subvencionat a l’Ajuntament de l’Albagés l’actuació titulada arranjament de camins municipals, amb un import de 4.260,00 euros.

0