Ajut directe

La Diputació de Lleida, mitjançant el Decret nº 4362 atorga una subvenció de 1200€ a l’Ajuntament de l’Albagés per atendre les despeses derivades de l’Adquisició de material per al consultori médic.

0