El tant per cent de reciclatge actual al poble de l’Albagés és del 64,8%.

0