Pla d’Arrendaments i subministraments

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de convocatòria del Pla d’Arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitat 2017, ha subvencionat a l’Ajuntament de l’Albagés per un import de 5.685,19€

0