Ajut per al funcionament i administració del consultori mèdic local, anualitat 2018

La Diputació de Lleida, mitjançant la junta de govern nº 37/2018 de 26 de novembre va acordar atorgar l’ajut per sufragar les despeses corrents del consultori mèdic local de l’Albagés. L’import de la subvenció és de 10.000€.

0